TỲ GIẢI - 萆薢

2013/10/23 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(2620)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
TỲ GIẢI - 萆薢 “Tỳ giải vị khổ Phong hàn thấp tê Yêu bối lãnh thống Tất tinh ích...

BẠCH THƯỢC

2013/10/20 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(2794)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
BẠCH THƯỢC - 白芍 Bạch thược toan hàn Năng thâu, năng bổ Tả lỵ phúc thống Hư hàn vật...

BẠCH KHẤU

2013/10/20 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1301)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
BẠCH KHẤU - 白蔻 Bạch khấu tân ôn Năng khứ chướng ế Ích khí điều nguyên Chỉ ẩu hòa...

BẠCH CHỈ

2013/10/18 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1640)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
BẠCH CHỈ- 白芷 Bạch chỉ tân ôn Dương minh đầu thống Phong nhiệt tao dương Bài nùng thông dụng....

A GIAO

2013/10/18 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(750)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
A GIAO A giao cam ôn Chỉ khát nùng huyết Thổ huyết thai băng Hư nuy khả chuyết....

MẠCH MÔN

2013/10/06 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(2952)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Lan Tiên Mạch Môn Mạch môn cam hàn Giải khát khử phiền. Bổ tâm thanh phế Hư nhiệt...

HOÀI SƠN

2013/10/04 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(865)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Hoài sơn vị ngọt bổ tinh Vào kinh Tỳ Vị, phế bình, thận hưng. Định suyễn chỉ khát nhức...

KINH GIỚI

2013/10/03 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1785)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Kinh giới vị tân, Năng thanh đầu mục. Biểu hạn khử phong, Trị thương tiêu ứ. CÔNG DỤNG...

BẠC HÀ

2013/09/22 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(833)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Bạc hà vị tân, Tối thanh đầu mục. Khử phong hóa đàm, Cốt chưng nghi phục. CÔNG DỤNG...

BẠCH TRUẬT

2013/09/21 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(972)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Bạch truật cam ôn, Kiện tỳ cường vị. Chỉ tả trừ thấp, Kiêm khử đàm bỉ. www.dongduoc.net...
Phân trang 3/4 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang sau Trang cuối
TÌNH HÌNH WEBSITE

Thống kê Online trên website.

Hiện có 5 người đang online
(0 thành viên và 5 khách)

Tổng quan tình hình trên DONGDUOC.NET

Số lượt khách 699544
Khách hôm nay 153
Số bài 543
Số nhận xét 141
Số trích dẫn 0
Thành viên 57
Số có mặt 5