Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
ĐẠI HỒI HƯƠNG - 大茴香 “Đại hồi tân ôn Sán khí cước khí Thủng thống bàng quang Chỉ ẩu khai...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
DÂM DƯƠNG HOẮC - 淫羊藿 “Dâm dương hoắc tân Khởi âm, hưng dương Kiện cân, ích cốt Chí cường, lực...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NHÂN TRẦN - 茵陳 “Nhân trần vị khổ Thôi đản, trừ hoàng Tả hấp, lợi thủy Thanh nhiệt, vị lương.”...

NHÂN SÂM - 人參

2013/12/24 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1460)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NHÂN SÂM - 人參 “Nhân sâm ôn cam Đại bổ nguyên khí Chỉ khát sinh tân Điều vinh dưỡng vệ.”...

NGÔ CÔNG - 蜈蚣

2013/12/23 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1504)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NGÔ CÔNG - 蜈蚣 “Ngô công vị tân Xà hủy ác độc Sát quỷ trừ tà Trị thai trục ứ.”...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NGÃI DIỆP - 艾葉 “Ngãi diệp khổ ôn Khứ tà, trục quỉ Lậu huyết an thai Tâm thống tức dữ.”...

NGA TRUẬT - 莪术

2013/12/20 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1413)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NGA TRUẬT - 莪术 “Nga truật khổ, ôn Thiện phá huyễn tích Chỉ khát tiêu ứ Thông kinh tối nghi.”...

NAM TINH - 南星

2013/12/20 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1264)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NAM TINH - 南星 “Nam tinh khổ nhiệt Năng trị phong đàm Phá thương cường trực Phong sưu tự an.”...

Ý DĨ 薏苡

2013/11/30 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(872)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Ý DĨ 薏苡 “Ý dĩ vị cam Chuyên trừ tê thấp Cân tiết câu loan Phế ung, phế nuy.”   ...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
ĐỖ TRỌNG - 杜 仲 “Đỗ trọng tân ôn Kiện tiết, bổ thận Yêu tất toan thống Tính khí...
Phân trang 2/6 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 Trang sau Trang cuối
TÌNH HÌNH WEBSITE

Thống kê Online trên website.

Hiện có 10 người đang online
(0 thành viên và 10 khách)

Tổng quan tình hình trên DONGDUOC.NET

Số lượt khách 708637
Khách hôm nay 187
Số bài 544
Số nhận xét 141
Số trích dẫn 0
Thành viên 57
Số có mặt 10