Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
ĐẠI HỒI HƯƠNG - 大茴香 “Đại hồi tân ôn Sán khí cước khí Thủng thống bàng quang Chỉ ẩu khai...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
DÂM DƯƠNG HOẮC - 淫羊藿 “Dâm dương hoắc tân Khởi âm, hưng dương Kiện cân, ích cốt Chí cường, lực...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NHÂN TRẦN - 茵陳 “Nhân trần vị khổ Thôi đản, trừ hoàng Tả hấp, lợi thủy Thanh nhiệt, vị lương.”...

NHÂN SÂM - 人參

2013/12/24 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1477)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NHÂN SÂM - 人參 “Nhân sâm ôn cam Đại bổ nguyên khí Chỉ khát sinh tân Điều vinh dưỡng vệ.”...

NGÔ CÔNG - 蜈蚣

2013/12/23 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1522)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NGÔ CÔNG - 蜈蚣 “Ngô công vị tân Xà hủy ác độc Sát quỷ trừ tà Trị thai trục ứ.”...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NGÃI DIỆP - 艾葉 “Ngãi diệp khổ ôn Khứ tà, trục quỉ Lậu huyết an thai Tâm thống tức dữ.”...

NGA TRUẬT - 莪术

2013/12/20 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1431)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NGA TRUẬT - 莪术 “Nga truật khổ, ôn Thiện phá huyễn tích Chỉ khát tiêu ứ Thông kinh tối nghi.”...

NAM TINH - 南星

2013/12/20 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1281)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
NAM TINH - 南星 “Nam tinh khổ nhiệt Năng trị phong đàm Phá thương cường trực Phong sưu tự an.”...

Ý DĨ 薏苡

2013/11/30 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(897)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Ý DĨ 薏苡 “Ý dĩ vị cam Chuyên trừ tê thấp Cân tiết câu loan Phế ung, phế nuy.”   ...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
ĐỖ TRỌNG - 杜 仲 “Đỗ trọng tân ôn Kiện tiết, bổ thận Yêu tất toan thống Tính khí...
Phân trang 2/6 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 Trang sau Trang cuối
TÌNH HÌNH WEBSITE

Thống kê Online trên website.

Hiện có 4 người đang online
(0 thành viên và 4 khách)

Tổng quan tình hình trên DONGDUOC.NET

Số lượt khách 718202
Khách hôm nay 58
Số bài 543
Số nhận xét 142
Số trích dẫn 0
Thành viên 58
Số có mặt 4