CẨU TÍCH - 狗脊

2013/11/16 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1666)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
CẨU TÍCH - 狗脊 “Cẩu tích ôn cam Tử chưng nhập tể Yêu bối tất thống Phong hàn thấp tý.”...

CÁT CÁNH - 桔梗

2013/11/16 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(2813)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
CÁT CÁNH - 桔梗 “Cát cánh khổ ôn Liệu yết thũng thống Tải được thượng thăng Khai hung, lợi...

BẠCH PHỤ 白附

2013/10/29 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1676)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
BẠCH PHỤ 白附 Bạch phụ tân ôn Trị diện bá bịnh Huyết tệ, phong sang Trúng phong chư chứng....

HẠNH NHÂN - 杏仁

2013/10/28 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(789)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
HẠNH NHÂN - 杏仁 Hạnh nhân khổ ôn Phong đàm, suyễn thấu Đại trường khí bế Tiện nan thiết...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
KHIẾM THỰC - 芡實 Khiếm thực vị cam Năng ích tinh khí Yêu tất toan đông Tê thấp giai...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
ÍCH TRÍ NHÂN - 益智仁 Ích trí tân ôn An thần ích khí Di niệu, di tinh Ẩu nghịch...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
XA TIỀN TỬ- 車前子 Xa tiền cam, hàn Niệu sáp, nhãn xích Tiểu tiện năng thông Đại tiện năng...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
UY LINH TIÊN - 威靈仙 Uy linh khổ ôn Yêu tất lãnh thống Tiêu đàm hiền tịch Phong ôn...

TỲ GIẢI - 萆薢

2013/10/23 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(2620)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
TỲ GIẢI - 萆薢 “Tỳ giải vị khổ Phong hàn thấp tê Yêu bối lãnh thống Tất tinh ích...

THƯƠNG HÀN LUẬN

2013/10/21 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1127)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
THƯƠNG HÀN LUẬN THÁI DƯƠNG BỆNH  Điều 1    Thái dương chi vị bệnh, mạch Phù, đầu hạng cường...
Phân trang 3/6 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 Trang sau Trang cuối
TÌNH HÌNH WEBSITE

Thống kê Online trên website.

Hiện có 6 người đang online
(0 thành viên và 6 khách)

Tổng quan tình hình trên DONGDUOC.NET

Số lượt khách 699545
Khách hôm nay 154
Số bài 543
Số nhận xét 141
Số trích dẫn 0
Thành viên 57
Số có mặt 6