BẠCH THƯỢC

2013/10/20 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(2842)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
BẠCH THƯỢC - 白芍 Bạch thược toan hàn Năng thâu, năng bổ Tả lỵ phúc thống Hư hàn vật...

BẠCH KHẤU

2013/10/20 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1335)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
BẠCH KHẤU - 白蔻 Bạch khấu tân ôn Năng khứ chướng ế Ích khí điều nguyên Chỉ ẩu hòa...

BẠCH CHỈ

2013/10/18 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1688)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
BẠCH CHỈ- 白芷 Bạch chỉ tân ôn Dương minh đầu thống Phong nhiệt tao dương Bài nùng thông dụng....

A GIAO

2013/10/18 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(793)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
A GIAO A giao cam ôn Chỉ khát nùng huyết Thổ huyết thai băng Hư nuy khả chuyết....

MẠCH MÔN

2013/10/06 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(3051)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Lan Tiên Mạch Môn Mạch môn cam hàn Giải khát khử phiền. Bổ tâm thanh phế Hư nhiệt...

HOÀI SƠN

2013/10/04 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(906)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Hoài sơn vị ngọt bổ tinh Vào kinh Tỳ Vị, phế bình, thận hưng. Định suyễn chỉ khát nhức...

KINH GIỚI

2013/10/03 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1835)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Kinh giới vị tân, Năng thanh đầu mục. Biểu hạn khử phong, Trị thương tiêu ứ. CÔNG DỤNG...

BẠC HÀ

2013/09/22 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(885)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Bạc hà vị tân, Tối thanh đầu mục. Khử phong hóa đàm, Cốt chưng nghi phục. CÔNG DỤNG...

BẠCH TRUẬT

2013/09/21 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1001)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Bạch truật cam ôn, Kiện tỳ cường vị. Chỉ tả trừ thấp, Kiêm khử đàm bỉ. www.dongduoc.net...

KIM NGÂN HOA

2013/09/20 Đăng bởi: admin , Nhận xét(0) , Đọc(1370)
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Kim ngân hoa hàn Liêu ung vô đối. Vị thành tắc tán Di thành tắc hội. Kim ngân...
Phân trang 4/6 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 Trang sau Trang cuối
TÌNH HÌNH WEBSITE

Thống kê Online trên website.

Hiện có 4 người đang online
(0 thành viên và 4 khách)

Tổng quan tình hình trên DONGDUOC.NET

Số lượt khách 718202
Khách hôm nay 58
Số bài 543
Số nhận xét 142
Số trích dẫn 0
Thành viên 58
Số có mặt 4